Ve školním roce 2022/2023 jsem zahájila ve spolupráci s panem učitelem Levým – učitelem třídy II.A –  další projekt EU pod názvem Šablony III – Čtenářský klub.

V průběhu září, října až do června se seznamujeme s mnoha knihami a časopisy nejen ze školní knihovny, ale i z domácích knihoven jednotlivých žáků.

Četba z knih děti baví, o knihách si povídáme a získáváme tak nové informace a vědomosti. Děti dostávají příležitost sdílet své zkušenosti a ukázat radost ze čtení. Rozvíjíme čtenářské společenství tvořené dětmi třídy 2.A.

V lednu jsme chtěli vytvořit společný výstup. Inspirovalo nás zhlédnutí části loutkového představení o Zimním králi na videozáznamu. Rozdělili jsme si role a pustili se do zkoušení. Pamětně jsme si osvojovali text. Děti přicházely s nápady, jak vtipně postavičky rozehrát. Někteří rodiče pomohli s výrobou kostýmů. Kulisy si žáci vytvořili sami. Pohádku jsme předvedli v nultých, 1. a 2. třídách. Děti tak dostaly zpětnou vazbu od diváků potleskem a mnozí tak využili příležitost k odhození trémy z veřejného vystupování.

V prosinci jsme vyndali ze školní knihovny všechny svazky poezie, pročítali básničky, vnímali jsme rytmus, trénovali jsme představivost a zkoušeli jsme procítit náladu. Někteří žáci se pak rozhodli účastnit se recitační soutěže na 13. ZŠ, která se bude konat 23.3. S výběrem veršů do soutěže jsme dětem pomohli, aby si mohly vybrat z široké nabídky básní.

O. Bufková

Fotogalerie