334879282_587838479633799_5387169789165804846_n

Badatelský klub z EU Šablon III ukončil po roce svoji činnost. S žáky proběhlo od února 2022 celkem 32 setkání. V každém setkání bylo snahou přinést tři zajímavé aktivity, které měly podnítit zájem o přírodu, fyziku nebo chemii. Realizovali jsme tedy skoro 100 aktivit.

Žáky klub bavil, každý mohl rozvíjet logické myšlení a svůj vztah k výše uvedeným oborům. Někdo pokusy realizoval doma s rodinou a přemýšlel, jak je ještě vylepšit.

Velký zájem byl nejen o rozmanité pokusy, ale i o péči o školní zahradu, úklid, pozorování a zkoumání přírody.

Na jaře se s žáky k těmto aktivitám vrátíme. Budeme se snažit dále pečovat o školní záhon a naši bylinkovou zahrádku, budeme pečovat o školní komposty a budeme dále uklízet okolo školy. To vše v rámci vlastního volného času žáků, ve spolupráci s druhým stupněm nebo při vzdělávacích aktivitách z oblasti Člověk a jeho svět.

Děkuji druhákům za spolupráci a za jejich aktivitu.