414534937_1298259607632673_5092416768022639307_n

Tříkrálový den: den plný zážitků, radosti, básniček, příběhů, písniček a čtenářské gramotnosti. To byl pátek 5. 1. 2024.

Na Táborské jsme tak zakončili vánoční čas, který byl plný kreativity a netradičně pojatého vyučování. Doufáme, že se všem dětem líbilo účastnit se těchto aktivit.

Nyní vyhlížíme masopust, kdy se těšíme na další naše tradice.

Fotogalerie