sd0

Za první pololetí jsme už toho spoustu stihli. Lépe jsme se poznali, mnohé se naučili, vykonali, vyrobili, namalovali, postavili, zbořili a zase uklidili. Každého baví trochu něco jiného, a tak pestrost činností školní družiny nabízí ideální prostředí pro hravé a radostné trávení volnočasových aktivit. A jak jsme si to užili? Posuďte sami po prohlédnutí fotogalerie.

Fotogalerie