274128908_444620254011588_2822671679050072013_n

S prvňáky jsme neustále v pohybu a v činnosti, a tak přinášíme krátké a stručné ohlédnutí za naší prací (leden-únor). Z malých prvňáků se postupně stali školáci, kteří již většinově čtou a počítají do 9. Proto připravujeme i netradiční projektíky, některé z nich představujeme:

  • Tři králové: V lednu jsme věnovali čas zakončení vánočního období a hráli jsme si na Tři krále.
  • Postava a jak funguje naše tělo: Kreslili a popisovali jsme naše těla. Pracovali jsme ve skupinách, bádali jsme nad tím, jak naše tělo funguje.
  • Plavání/florbal: Proběhla výměna aktivit. Třída I. A smutně opouštěla plavecký bazén, třída I. B se zklamáním opouštěla kurzy florbalu. Když se vše proměnilo, už jsou zase všichni žáci velmi spokojeni v nových aktivitách.
  • Zimní olympiáda: Jedno velké téma, kterému jsme se věnovali skoro celý týden po jarních prázdninách. Sporty jsme pojmenovali, dramatizovali, malovali, poznávali jsme části světa. Seznámili jsme se s hymnou a s našimi sportovci.
  • Masopust: Vytvářeli jsme masky, rozvíjeli tvořivost a popisovali naše tradice.
  • Den mateřského jazyka: Pondělí 21. 2. 2022 bylo u nás ve třídách ve znamení českého jazyka. Trénovali jsme češtinářské hry, jazykolamy, logopedická cvičení.
  • Badatelský kroužek/Doučování: Našim prvňákům se věnujeme i po skončení výuky. Připravili jsme jim netradiční aktivity, kde rozvíjí své logické myšlení, docvičují čtení nebo netradičně počítají.
  • Měsíc knihy, recitační soutěž: Dvě velmi oblíbené aktivity, které nás čekají v měsíci březnu. Budeme se trochu více věnovat čtenářské gramotnosti.
  • Práce na iPadech a hry s roboty: V měsíci březnu zapojíme do výuky i naši skvělou techniku a pro žáky připravíme výuku s moderními technologiemi.

Jsme rádi, že práce žáky baví. Jsme rádi, že prvňáci rádi docházejí do školy a těší se, co jim další dny přinesou. Snažíme se o pestrou výuku doplněnou o zajímavé věci.

Těšíme se na to pravé jaro, kdy budeme mít možnost chodit bádat i ven.

Učitelé prvních tříd PhDr. Josef Levý, Mgr. Jana Krenkelová

Fotogalerie