V úterý 9. května 2023 se konají na naší škole třídní aktivy.

Rodiče, zákonní zástupci, přijďte si vyslechnout důležité informace o vašem dítěti, o jeho chování, prospěchu nebo informace o akcích školy, třídy, …

  • 1. stupeň – od 15:30 hodin
  • 2. stupeň – od 16:30 hodin
  • Upozornění – aktiv třídy IV. B se 9. 5. nekoná, bude v náhradním termínu ve čtvrtek 18. 5. od 15:30 hodin.
  • Aktiv třídy VI. B zrušen z důvodu nemoci. O náhradním termínu budou zákonní zástupci informováni. Rodiče mohou využít čas ke konzultaci s ostatními vyučujícími.

Všechny schůzky proběhnou tradičně v kmenových třídách.

Těšíme se na vás.

Fotogalerie