V pondělí 4. 9. 2023 se žáci po letních prázdninách vrátili do školy. Kromě již zkušených žáků do školy nastoupilo také mnoho nových. Žáci přípravných a prvních ročníků se společně s rodiči shromáždili před školou a úderem osmé hodiny jim začal jejich první školní den. Po úvodním proslovu paní ředitelky a představení třídních učitelek se žáci rozřadili podle tříd. Poté se společně s rodiči přesunuli do svých kmenových tříd, kde se blíže seznámili se svými novými spolužáky i s třídními učitelkami.

Všem žákům přejeme úspěchy nejen v tomto školním roce, ale i v těch dalších, mnoho radosti a krásných zážitků.

Fotogalerie