20220901_084502

První školní den – trocha nervozity, obav z neznámého, ale především zvědavost a radost. S těmito pocity se většina školáků probouzela do dnešního rána. Po cestě do školy potkávali své kamarády, a plni zážitků z prázdnin usedají do svých lavic. 48 prvňáčků čeká se svými rodiči a blízkými před naší třináctkou. Rozhlíží se kolem, přemýšlejí, která paní učitelka bude ta jejich, a po chvíli už jdou se svými novými spolužáky do tříd. Mezi naše nováčky nepatří jen žáci dvou prvních tříd, ale také děti z Veverek, Žabiček a Berušek, což jsou tři třídy nultého, přípravného ročníku.

Letos jsme přivítali i velmi vzácného hosta – ministra kultury pana Martina Baxu, kterého doprovodila radní města Plzně paní Veronika Jilichová Nová. Jako plzeňský patriot si vybral pan ministr k návštěvě právě naši školu, čehož si moc vážíme.

Seznámení s paní učitelkou, nadšení z pěkného prostředí a krásně vyzdobených tříd – všechny obavy jsou pryč a nám nezbývá než popřát všem a zejména našim nejmenším šťastný start a hodně úspěchů na jejich cestě za vzděláváním.

Fotogalerie