Informace o školní družině 13. ZŠ Plzeň

 • podmínkou přijetí žáka (dítěte) do školní družiny je řádně vyplněná a odevzdaná přihláška nejpozději do 30. 6. 2023 (příchody a odchody se vyplňují až na začátku školního roku)
 • předpokladem možnosti pobytu v ŠD je zaměstnání obou rodičů
 • v případě volného místa lze přijmout všechny zájemce (od 1. 10. 2023)
 • provoz školní družiny Habrmannova: ráno 6:00 – 7.45, po vyučování 11.40 – 17.00, v pátek do 16.30
 • provoz školní družiny Táborská (odloučené pracoviště): ráno 6:30 – 7.45, po vyučování 11.40 – 16.00
 • mezi družinou a školou převádí žáky určený pedagogický pracovník
 • poplatek za ŠD činí 140,- Kč za měsíc, lze platit pololetně (700,- Kč) nebo na školní rok (1 400,- Kč)
 • poplatek za ŠD v případě účasti jen na ranním provozu činí 80,- Kč za měsíc
 • preferujeme bezhotovostní platbu (bankovní spojení viz níže)
 • žák (dítě) musí mít ve školní jídelně zaplacené obědy (přihláška a informace o platbě u vedoucí školní jídelny)
 • zákonným zástupcům a dalším rodinným příslušníkům není z hygienických důvodů povolen vstup do prostor školní družiny
 • konzultace rodičů s vychovatelkou je možná na základě předchozí domluvy
 • informace o činnosti ŠD budou předávány e-mailem, přes webové stránky a na nástěnkách ŠD
 • o změně bydliště nebo telefonního čísla informujte ihned vychovatelku

Bankovní spojení – platba za ŠD:

Č. účtu: 49538311/0100

VS: 213

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

 

Vyzvedávání dětí a žáků – ŠD Habrmannova – čipový systém BELLhop

Z důvodu zvýšení bezpečnosti pobytu a vyzvedávání žáků ze ŠD probíhá vyzvedávání žáků a dětí přes čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.

Systém je založen na identifikačních čipech. Čipová čtečka se nachází v prostoru za vstupními dveřmi do budovy ŠD – Habrmannova 45. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a na jeho základě bude vaše dítě uvolněno k odchodu ze ŠD.

Systém se týká pouze dětí a žáků, které využívají provozu ŠD v Habrmannově ulici.

Každá osoba oprávněná k vyzvedávání žáka, musí mít svůj vlastní čip, popř. identifikaci nechat načíst na plzeňskou kartu (PK). Na každého žáka je potřeba mít samostatný čip/PK (v případě sourozenců). Ztrátu čipu/PK je nutné co nejdříve nahlásit z důvodu deaktivace.

Jeden čip obdržíte od školy zdarma, každý další za 100,-Kč (50,- Kč nákup čipu + 50,-Kč aktivace). Registrace PK je zpoplatněna ve výši 50,- Kč. Čipy a PK bude možno aktivovat na konci prázdnin – sledujte naše webové stránky.

Vyzvedávání dětí a žáků – ŠD Táborská

U žáků, kteří využívají provozu ŠD Táborská probíhá vyzvedávání přes kamerový systém. Při vstupu do vestibulu školy se po pravé straně nachází zvonky na ŠD. Po zazvonění se ve třídě ŠD aktivuje monitor a osoba oprávněná k vyzvedávání sdělí jméno žáka, který bude následně uvolněn k odchodu. Po ukončení provozní doby ŠD Táborská se žáci převádí na budovu Habrmannova.

Samostatný odchod žáka

Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená zákonným zástupcem v přihlášce do ŠD (žák ze ŠD Habrmannova nepotřebuje čip). V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Soubory ke stažení

Fotogalerie