13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Základní informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, žáci!

Od pondělí 3. 5. 2021 se rozšiřuje prezenční výuka dětí ve školách pro žáky 2. stupně - opět rotačním způsobem. Vzhledem k termínu přijímacího řízení na střední školy bude probíhat výuka na 2. stupni následujícím způsobem:

 

Třída

 

sudý týden

poprvé od 3. 5. 2021 

 

lichý týden

poprvé od 10. 5. 2021

VI. Aprezenčně
VI. Bprezenčně
VI. Cprezenčně
VII. Aprezenčně
VII. Bprezenčně
VIII. Aprezenčně
VIII. Bprezenčně
IX. Aprezenčně
IX. Bprezenčně

Pro třídy prvního stupně se cykly nemění!

Upraveny budou nástupy do školy a konce vyučování tak, abychom byli schopni zabezpečit v maximální míře hygienické požadavky. Vše bude upřesněno, proto Vás prosím o součinnost a sledování našeho webu a instrukcí od třídních učitelů způsobem, který je ve třídě domluvený (mail či ŠOL).

Testování žáků z prezenční výuky:

- testování žáků 2. stupně bude probíhat 2krát týdně v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním vstupu žáka do školy

- testování je podmínkou pro prezenční výuku žáka ve škole

Testovat se nemusí osoby, které

- absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, ... v listinné či elektronické podobě)

- doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě a není starší 48 hodin a osoba nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19

Testování bude probíhat formou samotestovací.

Instruktážní video k samotestování ZDE- do školy pro druhé období byly dodány testy SINGCLEAN

Informace pro rodiče ZDE

Informace pro žáky ZDE

Stravování žáků

Všem žákům jsou automaticky obědy přihlášeny od 3. nebo 10. května 2021 do konce měsíce (vždy na daný týden prezenční výuky). Pokud se žák nebude stravovat, je nutné obědy včas odhlásit nebo je možnost vyzvednout oběd "přes okýnko" do vlastních nádob. Upozorňuji, že žák má nárok na dotovaný oběd i při distanční výuce (pouze k vyzvednutí "přes okýnko").

Děkuji všem za součinnost a respektování všech nařízení, která se neustále mění. :-)

Zd. Vrátníková

Design by SITMP