13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Základní informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali z médií informace o postupném otvírání škol od 12. dubna 2021. Výuka na 1. stupni bude probíhat v rotačních cyklech- jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně z domova. Přípravný ročník má každý týden výuku ve škole, výuka na 2. stupni bude nadále probíhat distančním způsobem.

Rozdělení tříd do jednotlivých týdnů:

Třída

 

1. týden

poprvé od 12. 4. 2021 

 

2. týden

poprvé od 19. 4. 2021

0.Aprezenčněprezenčně
0. Bprezenčněprezenčně
I. Aprezenčně
I. Bprezenčně
I. Cprezenčně
II. Aprezenčně
II. Bprezenčně
III. Aprezenčně
III. Bprezenčně
III. Cprezenčně
IV. Aprezenčně
IV. Bprezenčně
IV. Cprezenčně
V. Aprezenčně
V. Bprezenčně
V. Cprezenčně

Příprava vstupu dětí do školy je náročná, proto budou opět upraveny nástupy do školy a konce vyučování tak, abychom byli schopni zabezpečit v maximální míře hygienické požadavky. Vše bude upřesněno, proto vás prosím o součinnost a sledování našeho webu a instrukcí od třídních učitelů způsobem, který je ve třídě domluvený.

Testování žáků z prezenční výuky:

- testování bude probíhat 2krát týdně - obvykle v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním vstupu žáka do školy

- testování je podmínkou pro prezenční výuku žáka ve škole

Testovat se nemusí osoby, které

- absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, ... v listinné či elektronické podobě)

- doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě a není starší 48 hodin a osoba nevykazuje příznakdy onemocnění COVID-19

Testování bude probíhat formou samotestovací. U dětí 0. - 3. ročníku je umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce či osoba, která má souhlas nebo je pověřena zákonným zástupcem). Věřím, že naši žáci vše v pohodě zvládnou :-).

Užitečné odkazy

Instruktážní video k samotestování ZDE- do školy byly dodány testy LEPU RAPID

Informace pro rodiče ZDE

Informace pro žáky ZDE

Stravování žáků

Všem žákům jsou automaticky obědy přihlášeny od 12. nebo 19. dubna 2021 do konce měsíce (vždy na daný týden prezenční výuky). Pokud se žák nebude stravovat, je nutné obědy včas odhlásit.

Design by SITMP