13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Základní info k nástupu žáků 17. 5. 2021

Základní informace k nástupu všech žáků k prezenční výuce od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je pro všechny žáky povinná prezenční výuka za dodržení nastavených vládních hygienických pravidel:

  • Děti přípravného ročníku a žáci 1. i 2. stupně se každý týden při prvním vstupu do školy testují proti nemoci covid-19 formou samotestu (máme vyzkoušeno a zvládáme :-))
  • Ve vnitřních prostorách jsou všichni povinni nosit ochranu nosu a úst - děti a žáci se chrání minimálně zdravotní rouškou (není přípustná látková rouška).
  • Při pobytu venku se všichni řídí nařízením MZ ČR - v případě vzdálenosti menší než 2 metry je povinná ochrana nosu a úst (výjimka při TV ve venkovním prostoru).

Vstup do školy je po třídách v časovém sledu, aby nedocházelo ke kumulování velkého množství dětí najednou. Prosím žáky a rodiče o dodržování časů, které Vám sdělí třídní učitelé. Příchody budou organizovány na hlavní budově z předního i zadního vchodu.

Vzhledem k omezené kapacitě školní jídelny a dalších pokynů k výdeji oběda (dle nařízení vlády a ministerstev) budou upraveny časy stravování pro jednotlivé třídy. Věřím, že nastavený časový plán budou všichni respektovat! :-) Obědy jsou opět všem žákům automaticky od pondělí 17. 5. 2021 přihlášeny. Změny a požadavky jednotlivých strávníků je třeba aktualizovat pomocí aplikace nebo s vedoucí ŠJ.

Školní družina bude v provozu v době 6.30 - 16.30 na všech budovách dle umístění jednotlivých tříd.

Děkuji všem rodičům - zákonným zástupcům - za spolupráci a zvládání náročné situace! Prosím vždy o zvážení aktuálního zdravotního stavu Vašeho dítěte a s tím spojeného vstupu dítěte do školy. V případě absence ve škole prosím vždy o aktuální informaci o zdravotním stavu v co nejkratším termínu - maximálně do 3 dnů. Všem nám záleží na bezproblémovém chodu školy - jsme rádi, že můžeme učit prezenční formou!

Bližší informace obdržíte od třídních učitelů Vašich dětí.

Všem přeji pevné zdraví a příjemné jarní dny!

Zd.Vrátníková

 

Design by SITMP