13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výzva "NESEĎ DOMA"

 My všichni, malí i velcí, jsme značnou část dne připoutáni k obrazovce počítače. P-centrum se proto rozhodlo vytáhnout děti každý den alespoň na chvíli ven, aby se začaly více rozhlížet kolem sebe, dívat se do dálky, všímat si svého okolí a hlavně, aby se naučily propojovat věci, které se (nejen) venku dějí.

Na každý všední den připravili jeden úkol. Aktivity jsou zaměřené na pocity a potřeby, na mezilidské vztahy a potřeby druhých, na přírodu, na životní prostředí a okolí místa, kde žijeme. Důraz je kladen především na pobyt venku a souznění s přírodou.

Nechte se inspirovat, co lze s dětmi během podzimních dní dělat J

 

Design by SITMP