13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výuka od 14. 10. 2020 dle aktuálních nařízení

Informace k výuce na 13. ZŠ Plzeň

Od středy 14. 10. 2020 jsou na základě Usnesení Vlády české republiky ze dne 12. října 2020 uzavřeny základní školy i školní družiny. Výuka žáků bude probíhat v období 14. - 23. 10. 2020 distančním způsobem. Komunikace, zadávání úkolů a termíny online schůzek jsou poskytovány přes Školu Online, výuka hlavních předmětů bude podpořena online výukou přes TEAMS.

ŠOL - přihlášení ZDE

- hesla žákům či rodičům zajišťuje třídní učitel

- žákovské přístupy využívají žáci 5. -9. ročníku (všichni byli seznámeni s možnostmi využití)

- nutné je každodenní sledování informací

TEAMS - webové rozhraní ZDE

- hesla zajišťuje administrátor ICT (p. uč. Kunst, ŘŠ)

- žáci nebo rodiče menších žáků byli seznámeni s připojením (návod z jara ZDE)

Třídy nižších ročníků komunikují hlavně se svým třídním učitelem, který koordinuje činnost ve třídě s ostatními vyučujícími.

Žáky na druhém stupni žádám o zodpovědnost v přístupu k výuce. Je důležitá vlastní píle, pravidelnost a důslednost.

Doporučení k práci doma:

- Ráno vstávejte, jako byste šli do školy.  

- Pracujte pravidelně - denně podle rozvrhu.

- Plánujte si rozložení učení (výuka - přestávky - plnění úkolů).

- Komunikujte se svými učiteli.

Potvrzení OČR

Škola vydá zákonnému zástupci na základě žádosti (možno na mail skola@zs13.plzen-edu.cz) potvrzení o uzavření školy. V mailu uveďte jméno dítěte a třídu. Potvrzený formulář bude zaslán jako odpověď na původní mail. Originál bude uložen v kanceláři školy a bude k případnému vyzvednutí v úřední hodiny pondělí a středa v době 8.00 - 13.00.

Design by SITMP