13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výuka od 12. 10. 2020 dle aktuálního nařízení

Informace k výuce na 2. stupni 13. ZŠ Plzeň vzhledem k opatřením MZČR a MŠMT

12. - 16. 10. 2020

Prezenční výuka ve škole pro žáky 6. a 9. ročníku podle běžného rozvrhu.

Distanční výuka (povinná výuka v domácím prostředí) pro žáky 7. a 8. ročníku. Pokyny předávány přes ŠOL.

19. - 23. 10. 2020

Prezenční výuka ve škole pro žáky 7. a 8. ročníku podle běžného rozvrhu.

Distanční výuka (povinná výuka v domácím prostředí) pro žáky 6. a 9. ročníku. Pokyny předávány přes ŠOL.

Všichni žáci jsou povinni sledovat pokyny vyučujících ve Škole OnLine.

UPOZORNĚNÍ pro provoz školní jídelny

Zařízení školního stravování musí dodržovat povinnosti stanovené pro provozovny stravovacích služeb:

- maximální počet strávníků u stolu je omezen na 4 osoby

- rozestupy mezi stoly

- v jídelně nemůže být více osob, než je míst k sezení (respektujte možnost delších čekacích front mimo prostory jídelny)

- platnost požadavků na zvýšená hygienická opatření (hygiena rukou, rozestupy, roušky mimo konzumaci jídla)

Žáci, kteří budou v distanční výuce, si můžou odebrat dotovaný oběd (za nižší cenu) v době 10.45 - 11.15 v jídelně školy za dodržení všech aktuálních  hygienických podmínek. Odebrání oběda do jídlonosiče lze u zadního vchodu do kuchyně (přes zadní rampu). Pokud nebudou žáci této možnosti využívat, je třeba obědy odhlásit dle běžných zvyklostí.

Přístup do školy a jídelny mají žáci nevykazující příznaky infekčního onemocnění!

Design by SITMP