13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výtvarná soutěž

Také v tomto školním roce i za této mimořádné situace jsou soutěže, které se dají pořádat distanční formou. Eurocentra v Plzni a v Českých Budějovicích společně uspořádala výtvarnou soutěž s názvem „Se zajíčkem po Evropě“. I naše třída VIII. B se zúčastnila se svými obrázky a odborná porota vybrala z celkového počtu 88 zaslaných prací výkres naší žákyně Yany. Za její práci jí bylo uděleno krásné 2. místo v kategorii tříd druhého stupně ZŠ. Blahopřejeme!

Vy se podívejte na její úspěšný obrázek.

Design by SITMP