13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výsledky zápisů pro školní rok 2021/22

AKTUALIZACE ke dni 5. 5. 2021

Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/22 

SMOFS

4KEOP

HSIZ2

ET818

YBOI2

13ZS03

3CYPJ

13ZS17

AC558

13ZS14

9QXLZ

P2RZB

13ZS08

HG5M0

13ZS18

AW40L

7AWKB

8REME

7PR37

O46R0

HDY8R

17RR3

P6T8E

WN644

6DMI8

13ZS12

0AKI0

R40IZ

73NHI

13ZS02

13ZS16

P2IOY

X59IK

0UVCF

488ZR

13ZS21

472AX

13ZS11

13ZS05

QBH4Z

NY4CV

X2JDR

Pokud byla podána žádost o přijetí současně na jinou školu, žádáme zákonné zástupce o sdělení, na kterou školu dítě 1. 9. 2021 nastoupí.

Seznam dětí s vyřízeným rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky: 

JN5GD
13ZS06
P97XN
S8L0N
FP5JB
9CGBL
IKV8F
BWVRB
UID8C
KBEG5
13ZS10
13ZS22
13ZS23
13ZS01
13ZS04
13ZS20
13ZS09

Žádost o odklad může zákonný zástupce podat do 30. 4. 2021. Žádost je třeba v co nejkratším termínu doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí či odkladu nejsou zasílána, zákonní zástupci  si je můžou vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 27. - 29. 4. 2021 v době 8.00 - 15.30.

Design by SITMP