13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V příloze najdete seznam uzavřených rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2019/20 a vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky ke dni 26. 4. 2019

Žádáme zákonné zástupce, kteří byli se svými dětmi u zápisu na více školách, aby  neprodleně informovali vedení školy , do které školy dítě nastoupí.

Design by SITMP