13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

V Západočeské galerii se nám líbilo

Pro žáky 7. A a 8. B byl v prosinci a lednu připraven projekt ve spolupráci s edukátorkou Západočeské galerie v Plzni k výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století sběratelství v českých zemí. Objektem učení byly vystavené originály uměleckých děl.

Žáci zde pracovali ve skupinkách, ale i samostatně. Bylo připraveno mnoho činností, do kterých se aktivně zapojili. Např.: powerpointová prezentace; časová osa - zařazování vybraných sbírkových předmětů i sběratelů; dokreslování vynechaných míst do reprodukce obrazu „Malá hostina“, následné vyhledávání originálu a porovnávání práce žáků; rozlišování znaků renesančního a barokního malířství, ilustrované na příkladech (8. třída); skládání puzzle (7. třída), následné dohledávání konkrétních obrazů; vlastní tvorba na základě výběru detailu očí spojená s vymyšlenou identitou, dohledání originálních portrétů, srovnání identit i podoby a doplnění informací … Na závěr si získané informace ověřili v pracovním listu. Všichni žáci prezentovali samostatně, ale i ve skupinách své práce, tím si upevňovali své nově nabyté vědomosti. Zároveň rozvíjeli své řečnické dovednosti, ale i schopnost naslouchat druhým.

Ve škole jsme pak projekt společně hodnotili a reakce většiny žáků byla velmi pozitivní. Jistě se podařilo tímto způsobem získat i několik dalších návštěvníků uměleckých galerií.

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.

Design by SITMP