13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Úklid 72 HODIN

V pátek 11. 10. 2019 proběhl na naší škole tradiční podzimní úklid 72 HODIN. Jedná se o celostátní dobrovolnickou akci, do které se zapojuje mnoho tisíc osob, aby uklidili přírodu a krajinu. My jsme zvládli s druháky a třeťáky uklidit široké okolí 13. ZŠ. Je až s podivem, co se kolem bazénu dá najít za odpad.

Když jsme odcházeli domů, bylo znát, že se uklízelo. Pochvaly jsme dostali také od obyvatel, kteří žijí v blízkých panelácích.
Na jaře budeme pokračovat zase. Díky všem za pomoc.

Design by SITMP