13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Tandemová výuka

V návaznosti na loňský školní rok jsme s kolegyní ještě letos připravily pro žáky tři tandemové hodiny. Dvě proběhly v osmé třídě v hodinách hudební výchovy a naše poslední pak v deváté třídě v rámci německého jazyka.

S osmáky jsme se zaměřily na téma reklamy dříve a dnes, proč a jak vznikaly první reklamy, jaké možnosti v sobě reklama skrývá, jaké využívá prostředky. Největší diskuse vznikla ohledně dopadu reklamy, její pravdivosti a také toho, jak se necháme reklamou ovlivnit. Nechyběl poslechový kvíz, zda si dokážeme zboží, kterého se týká, vybavit i bez obrazu. Výstupem z hodiny byly moc povedené návrhy reklam na nejrůznější zboží a služby.

  

  

S deváťáky jsme si připomněli u příležitosti letošního 130. výročí narození život a dílo Karla Čapka. Pomocí slovníků si žáci přeložili některé názvy jeho knížek a pak ve dvojicích hledali odpovědi na zašifrované otázky s nápovědou. Hodiny nám opět velmi rychle utíkaly a doufáme, že si je děti užily stejně jako my.

   

Design by SITMP