13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Šťastný příjezd ze ŠvP

Tak jsou všichni v pořádku zpátky doma!

Před 12. hodinou v pátek 25. 9. 2020 se vrátily dva autobusy našich žáků ze školy v přírodě v Růžené! Přípravy provázely velké problémy - jarní termín byl díky zavřeným školám přesunut na podzimní a vlastně do posledního dne se řešilo JET či NEJET, jaká budou vyhlášená pravidla. Na konec v pondělí 21. 9. 2020 po osmé hodině vyjela stovka dětí s pedagogy na pět dnů mimo Plzeň.  A dle opálených a rozesmátých tváří a prvních informací od učitelů si to všichni náramně užili! :-)

Děkuji všem učitelům a asistentům za přípravu, dětem za dobrou reprezentaci (nebyly prý problémy :-)), rodičům za pomoc a spolupráci hlavně v posledních dnech před odjezdem, CK Topinka za hladký průběh. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Borkovcové, která v srpnu předala velení náhradní vedoucí p. uč. Charvátové, ale do poslední chvíle koordinovala vše ze své dovolené (mateřské :-)) .

Všem přeji klidný a odpočinkový víkend a jsem ráda, že se vše podařilo dotáhnout do šťastného konce.

Zd. Vrátníková :-)

Design by SITMP