13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

Jako každý rok se i letos konalo slavnostní vyřazení žáků deváté třídy v KD Šeříkova, a to i navzdory nejrůznějším zákazům a příkazům, které škola nemohla ovlivnit a které se neustále měnily. Přese všechno se podařilo uskutečnit 29. června rozloučení žáků IX. A s jejich učiteli a s roky prožitými na „třináctce“. Společné rozloučení sice trochu znepříjemnily roušky pro publikum, ale i tak si diváci jistě užili „kulturní korona střípky“, které dokázali deváťáci dát dohromady ve velmi krátké době po dlouhé odmlce díky koronavirových omezením. Společně jsme si zavzpomínali při videoprezentaci, jak všichni vyspěli od doby, kdy poprvé vkročili do školy. Po předání vysvědčení a stužkování deváťáků následovalo „slunečnicové“ rozloučení s učiteli a společná závěrečná písnička.

Jak to všem slušelo, se můžete přesvědčit zde ve fotogalerii.

Za sebe mohu Vám všem (nyní již „bývalým“) deváťákům poblahopřát k přijetí na střední školy, poděkovat za hezké rozloučení, za to, jací jste byli a jste, a popřát, ať do další etapy vykročíte PRAVOU NOHOU!

 

Design by SITMP