13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Školní stravování v době distanční výuky

Provoz školní jídelny v době distanční výuky

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Provoz školní jídelny není zakázán, musí být však dodržena zvýšená hygienická opatření. Proto od 14. 10. 2020 bude probíhat stravování následujícím způsobem:

- Obědy nejsou automaticky odhlášeny.

- Žáci při distanční výuce mají nárok si odebrat oběd za dotovanou cenu (ne v době nemoci).

- Ve středu 14. 10. 2020 lze jídlo odebrat do jídlonosičů u zadního vchodu do kuchyně (z rampy) nebo vyzvednout k přímé konzumaci v jídelně dle rozvrhu (viz níže).

- Oběd na čtvrtek 15. 10. 2020 lze odhlásit během dneška (13. 10. 2020) přes aplikaci VIS nebo mailem na vedoucí jídelny radovama@zs13.plzen-edu.cz do 14.15h nebo vyzvednout jako ve středu.

- Na další dny si strávníci odhlašují obědy obvyklým způsobem - dva dny dopředu přes aplikaci VIS podle zájmu odebírání obědů.

- Cizí strávníci si můžou od 14. 10. 2020 oběd vyzvednout do jídlonosičů u zadního vchodu do kuchyně "přes okénko", nelze obědy konzumovat v prostoru školní jídelny.

Rozvrh vydávání obědů

- Výdej do jídlonosičů v době 10.45 - 11.30 (zadní vchod u rampy).

- Výdej k přímé konzumaci v jídelně školy (jídelna pravá pro 13. ZŠ Plzeň, jídelna levá pro žáky a studenty CIŠ Plzeň):

           - 1. stupeň v době 11.00 - 11.30

          - žáci 6. - 7. ročníku v době 11.45 - 12.15

          - žáci 8. - 9. ročníku v době 12.30 - 13.00

          - studenti SŠ - 13.15 - 13.45

Všichni strávníci jsou povinni respektovat nastavená hygienická opatření!

- maximální počet strávníků u stolu je 4

- rozestupy mezi stoly a při čekání na oběd

- v jídelně nemůže být více osob než je míst k sezení

- hygienická pravidla - mytí a dezinfekce rukou, nasazené roušky mimo konzumaci jídla, minimalizace času pobytu v jídelně.

Přístup do jídelny mají jen strávníci nevykazující příznaky infekčního onemocnění!

Design by SITMP