13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Školní jídelna od 4. 1. 2021

Pro strávníky z prezenční výuky (0., 1. a 2. třídy) jsou obědy od 4. 1. 2021 automaticky přihlášeny na celý měsíc. Pokud se někdo nechce prezenčně stravovat (v prostoru školní jídelny), oběd za pondělí a úterý lze vyzvednout do vlastních obědníků, případně další obědy je třeba samostatně odhlásit.

Pro žáky s povinnou distanční výukou (3. - 9. třídy + studenti SŠ) budou obědy od 4. 1. 2021 automaticky odhlášeny. Žáci a studenti mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Všichni mají možnost si individuálně obědy přihlašovat a vyzvedávat si je "přes okýnko" (nejdříve od středy  6. 1. 2021 , tj. přihlášení oběda nejpozději v pondělí 4. 1. 2021 do 14.00 hodin).

Vyzvedávání obědů "přes okýnko" je možné do vlastních nádob v době 11.15 - 13.30 u zadního vchodu do kuchyně.

Kontakt na vedoucí kuchyně - radovama@zs13.plzen-edu.cz nebo 378 028 717.

Design by SITMP