13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Rozloučení IX. B se ZŠ

DĚKUJEME!

Malé ohlédnutí za naším působením na 13. ZŠ.

Design by SITMP