13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Reklama v 5.A

 


Reklama
 je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje – to říká Wikipedie.
Žáci v 5.A se spolu s paní učitelkou rozhodli, že se trochu podívají reklamě „ na zoubek“.
Nejdříve při společném rozhovoru děti vyvodily, co má reklama za úkol a jak na nás působí. Uvědomily si, že nás v reklamním spotu mohou trochu klamat – nabízené zboží nebo služby nemusí být to nejlepší.
Žáci si ve skupinkách připravili scénku - reklamu na nějaké zboží, do svých sešitů zobrazili reklamu do novin nebo časopisu.
Všichni si to náramně užili a už se těší na nějakou další aktivitu.
 

              

Design by SITMP