13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Regionální dějepis šestých a sedmých tříd

Naším tématem v prvních hodinách bylo středověké město. Podívali jsme se na videa o jejich vzniku a výstavbě, prošli si prezentaci a naše znalosti jsme vyzkoušeli v pracovním listu. Další etapou bylo vytvořit náš model města – dvou nebo třírozměrný, pro naše město vymyslet jméno a navrhnout jeho znak. Každý se snažil podle svých možností.Podívejte se na naše nejúspěšnější výtvory.

Design by SITMP