13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Recitační soutěž se velmi vydařila

     Ve čtvrtek 21. března se na 13. ZŠ v Plzni konala tradiční recitační soutěž. Vše proběhlo u příležitosti celostátní akce „Měsíc knihy“ a Světového dne poezie. Hlavními cíli „Jarního básničkování“ je rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, podporovat samostatnou četbu, ale také optimisticky vstoupit do prvních jarních dnů.

          Veškeré básnické výkony zaslouží velkou pochvalu. Porota ve složení zástupců školního parlamentu, učitelů, vedení školy a zástupce rodičů to v hodnocení opět jednoduché opravdu neměla. Velmi záleželo na tom, kdo si jakou básničku zvolil, jak ji dokázal podat (správně frázovat, dodržovat pauzy, bezchybně vyslovovat) a jestli jí rozuměl. Básník prostě musel zaujmout ze všech úhlů pohledu. Podle uvedených kritérií pak porota soutěžící hodnotila.
     A jak vše dopadlo?
     Kategorie 1. – 2. třída: 1. místo – Tereza Řežábková, 2. místo – Filip Folk, 3. místo – Viktorie Šimšová
     Kategorie 3. – 5. třída: 1. místo – Jonáš Rajdl, 2. místo – Vojtěch Loužil, 3. místo – Klára Šimšová
     Velké poděkování patří všem žákům, kteří se nebáli soutěže zúčastnit. Děkujeme také vedení školy, které zajistilo hodnotné ceny pro vítěze a drobnou sladkost pro další zúčastněné.
     Celé recitátorské odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře. Organizátoři, zábavní moderátoři i porota své úkoly zvládli výborně.  
     Ještě jednou díky všem. Už nyní se těšíme na další ročník „Jarního básničkování“.
 
Design by SITMP