13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Prominutí úplaty v ŠD

Na základě vyhlášky č. 423/2020 Sb., která mění vyhlášku 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, dojde k prominutí úplaty za přerušený provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů (uzavření školy na základě nařízení vlády ČR). Přehled částek prominuté úplaty:

- 0., 1. a 2. ročník - 140,- Kč za období 14. 10. - 17. 11. 2020

- 3. - 5. ročník - 210,- Kč za období 14. 10. - 29. 11. 2020

Vracet tyto částky budeme na základě dodané žádosti rodičům, kteří uhradili poplatek za ŠD na celý školní rok (10 měsíců v částce 1 400,- Kč). Ostatním bude prominutá částka převedena do dalšího období.

 

Design by SITMP