13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Projektový den se vydařil

Dne 28.1.2020 jsme navštívili environmentální centrum Krsy. Program Člověk a jeho svět byl připraven pro žáky 8. tříd, proto byl zaměřen na životní prostředí kolem nás a působení na člověka ve vztahu k jeho zdraví. Vystavené expozice poskytly žákům informace o existenci člověka, o přírodě i o technologiích v oblastech alternativních zdrojů energie. Žáci vystřídali mnoho činností jako čelovka, seznámili se s antropogenezí člověka, evolučními výhodami organismů, s fungováním fotovoltaických panelů, dozvěděli se, co je to „manětínská tma“, na interaktivním písku zjišťovali činnost vnějších i vnitřních geologických činitelů, vyslechli přednášku o vlivu světelného znečištěním a škodlivosti modré složky světla, spektrometrem zjišťovali barevná spektra různých světelných zdrojů. Celým program kladl velký důraz na vzájemnou spolupráci ve skupinách a mezilidské vztahy.

Všichni jsme odcházeli spokojeni a rádi bychom se do centra na podobnou akci vrátili.

FOTOGALERIE

Design by SITMP