13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Projektový den "Hudební nástroje"

     Projektový den z tzv. Šablon EU se uskutečnil ve třídě 2. A s odbornicí na hudební výchovu, na hru na flétnu a další hudební nástroje. Vyučující i odborník se spolu sešli, aby netradičním způsobem podpořili poznání žáků, jejich rytmus a intonaci. Důraz byl kladen na přesah do praxe, práci ve skupině a aktivizační metody práce. Smyslem bylo také využít individualitu každého žáka a zapojit ho do práce.

     Projektový den byl zahájen představením cílů a kroků, které se budou dít. V úvodní motivaci byla puštěna skladba od B. Smetany. Žáci měli za úkol sledovat hudební nástroje, které se v ukázce objevují a měli přemýšlet, zda znají pojmenování. Dále byli rozdělení do skupin podle nakoupených materiálů speciálně pro tento projektový den. Ve skupinách zpracovali úvodní představu o hudebních nástrojích a následně ji prezentovali. Sběr informací o hudebních nástrojích přinesl mnoho informací, hudební nástroje byly rozdělené do skupin – bicí, strunné, dechové, elektronické.

     Druhá hodina byla ryze praktická (dechové nástroje). Odbornice představila různé druhy fléten – zobcová x příčná, sopránová, altová, tenorová, basová, na ty zahrála známé písně, žáci měli možnost si flétny prohlédnout i vyzkoušet. Proběhlo také povídání o historických nástrojích – barokní flétny, šalmaj.

     Třetí hodina byla věnovaná rytmickým, intonačním a pohybovým cvičením (bicí nástroje). S Orffovým instrumentářem si žáci ve skupinách vyzkoušeli rozmanité formy rytmu. Dále doprovodili lidové písně pohybem. Proběhlo také kreslení podle hudby. 

     Poslední hodina sloužila ke shrnutí, zhodnocení a reflexi. Žáci vytvořili myšlenkové mapy z informací, které se dozvěděli. Zhodnotili výkon vyučujícího i odborníka. Podali nám zpětnou vazbu.

     Vyučování žáky bavilo od první chvíle. Přinášeli spoustu vědomostí, stejně tak se nebáli ptát a o flétny se zajímali. Někteří žáci také poděkovali, že měli možnost vidět tolik fléten a že měli možnost vyzkoušet si zajímavá rytmická cvičení.

Design by SITMP