13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Projekt Karel IV.

Ve čtvrtek 10.9. měla celá třída 5.B v rámci opakování na programu projekt o Karlu IV. Vyplňovali jsme papíry z matematiky, češtiny a vlastivědy, všechno se týkalo tématu Karel IV. Úkoly byly zábavné, počítali jsme třeba množství vajec na Karlově mostě a drahokamy na královské koruně. Pak jsme četli a vypisovali o něm zajímavosti. Nakonec jsme Karla kreslili a vyráběli Svatováclavskou korunu. Práce v týmu se nám moc líbila, navzájem jsme si pomáhali a dozvěděli se mnoho nových poznatků.

Zapsala Anna Krejčí 5.B

Design by SITMP