13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Přírodověda v distanční výuce

V rámci opakování ekosystémů vytvořili žáci 4. ročníku krásné obrázkové plakáty.

Třída: 4. A

 
Třída: 4. B
Třída: 4. C
Během online hodin přírodovědy tvořily skupinky žáků Desatero chování v přírodě nebo Desatero ochrany přírody.  
Design by SITMP