Výstava z výkresů budoucích školáčků

V letošním školním roce ve dnech 7. – 9. dubna proběhl zápis budoucích prvňáků do 1. třídy bez jejich přítomnosti. Proto děti mohly nakreslit obrázek na téma „Rodina a jaro“ doma. Rodiče přinesli výkresy k zápisu a zároveň dostali pro své „malíře“ odměnu v podobě omalovánek.

Obdrželi jsme samé pěkné práce, které jsme vystavili na plot u školního hřiště za hlavní budovou školy. Přijďte se podívat, zde je malá ukázka.

Děkujeme.