Rozloučení IX. B se ZŠ

DĚKUJEME!

Malé ohlédnutí za naším působením na 13. ZŠ.