Předávání hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/21

Vzhledem k omezené osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních školách do konce ledna 2021 bude hodnocení žáků za 1. pololetí předáno následujícím způsobem:

- Hodnocení žáků je průběžně zobrazováno ve školním informačním prostředí ŠOL (Škola OnLine). V závěru je celkový vážený průměr. Vyučující a žáci (zákonní zástupci) měli možnost vzájemné komunikace.

- Proces dokončování hodnocení v jednotlivých předmětech byl ukončen jednotlivými vyučujícími  v minulém týdnu k jednání pedagogické rady.

- Pro všechny žáky a zákonné zástupce bude sdělen obsah výpisu z vysvědčení 28. 1. 2021 přes ŠOL - závěrečné hodnocení bude zpřístupněno v hodnocení žáka. 

- Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu.

- Žáci ostatních ročníků obdrží výpis z vysvědčení nejpozději třetí den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Děkuji všem žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům za vzájemnou spolupráci při nelehkém způsobu výuky. Věřím, že většina žáků, která pravidelně pracovala, vydrží a bude pokračovat. Doufám, že Ti, kteří více "odpočívali" budou společně s námi hledat řešení, jak práci dobře zvládnout. :-)

Zd. Vrátníková