Podzimní soutěž ve sběru papíru

Ve dnech 20. a 21. listopadu proběhla pod záštitou třídy 9. A na naší škole jako každý rok soutěž ve sběru papíru. Za celou školu se celkem nasbíralo 4141,29 kg. Jako nejlepší sběračská třída se ukázala V. B s celkem 801,2 kg. Následovaly ji třídy IV. B a III. B.

Mezi jednotlivci jednoznačně zvítězil za 1. stupeň David Votípka z V. B se 460 kg. Za ním se umístili Dominik Nekola s 330,1 kg z V. A a  Markéta Šístková ze III. B s 220,2 kg.

Na druhém stupni se stala nejlepší sběračkou Kateřina Fremrová ze VII. A s 210 kg, na druhém místě se umístil Matěj Šimlinger z VIII. B se 145,9 kg a jako třetí byl Adam Dix z IX. A se 74,7 kg.

Nejen výhercům, kteří byli po právu odměněni, ale i všem ostatním sběračům z řad žáků i zaměstnanců školy děkujeme a těšíme se na příští sběrové dny v roce 2020!