Obrázkový slovník

V několika posledních hodinách angličtiny vytvořili páťáci ze tříd 5.A, B a C obrázkový slovník. Pracovali společně ve skupinách. Tématem byly Vánoce v anglicky mluvících zemích.