Informace k výuce od 30. 11. 2020

Výuka

Od 30. 11. 2020 se prezenčně budou vzdělávat (ve škole) třídy 0. - 5. ročníku a 9. ročníku.

V 6. - 8. ročníku bude probíhat výuka střídavě po týdnech:

30. 11. - 4. 12. 2020 (14. - 18. 12. 2020)

VI. A, VI. B, VI. C, VIII. A - prezenční výuka ve škole

VII. A, VII. B, VIII. B - distanční výuka doma

7. 12. - 11. 12. 2020 (21. - 22. 12. 2020)

 VII. A, VII. B, VIII. B - prezenční výuka ve škole

 VI. A, VI. B, VI. C, VIII. A - distanční výuka doma

Bližší informace obdrží žáci a rodiče e-mailem a přes ŠOL od svého třídního učitele.

Pro žáky na distanční výuce jsou umožněny v případě potřeby konzultace - vždy jeden žák a jeden pedagog (po předchozí domluvě).

Školní družina

Pro provoz školní družiny platí zvýšená hygienická pravidla. Z provozních a organizačních důvodů je omezena doba ŠD na 6.30 - 16.30.

0. a 1. ročník - oddělení ranní i odpolední družiny v budově ŠD

2. ročník - oddělení ranní i odpolední družiny v hlavní budově

3. a 4. ročník - oddělení ranní i odpolední družiny v budově Táborská

Školní jídelna

V prostoru školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci s prezenční výukou

Žáci, kteří mají výuku distanční, si můžou oběd vyzvedávat "přes okýnko" u zadního vchodu do školní kuchyně. Žáci mají nárok na oběd za dotovanou cenu.

Všem strávníkům školní jídelny ze tříd, které nastupují 30. 11. 2020 k prezenční výuce, jsou obědy automaticky přihlášeny. Strávníci ze střídavé výuky si v dalším týdnu musí své obědy odhlásit, pokud si je nechtějí vyzvednout "přes okénko".

Žáci, kteří nastupují k prezenční výuce od 7. 12. 2020 si musí sami obědy přihlásit na dny, kdy se chtějí stravovat.

Při stravování musí být dodržována zvýšená hygienická pravidla. Z tohoto důvodu je stanoven časový rozvrh pro stravování žáků jednotlivých tříd.