DŮLEŽITÉ

VŠEM STRÁVNÍKŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM.

Omlouváme se všem strávníkům naší školní jídelny, že první školní den nemůžeme z provozních důvodů zajistit školní oběd pro děti, žáky a ostatní strávníky. Přes všechny snahy se nepodařilo ukončit rekonstrukci školní kuchyně v předem stanoveném termínu. V pondělí 2. 9. 2019 bude všem odběratelům oběd odhlášen automaticky.

Děkuji všem za pochopení, neboť se vyskytly během prázdninové rekonstrukce podlahy školní kuchyně nepředvídatelné okolnosti, které zpozdily předání v domluveném termínu. Věřím, že první školní den to pro většinu strávníků nebude velký problém. Za pochopení všem moc děkuji!

Zd. Vrátníková - ŘŠ