Důležité upozornění pro zákonné zástupce nově nastupujících žáků a dětí do ŠD pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče!
Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí máme na naší škole ve školní družině zaveden tzv. docházkový systém BELLhop, který slouží k vyzvedávání dětí z družiny. K tomu je třeba, aby každý zákonný zástupce, popřípadě další člen rodiny, měl vlastní čip nebo aktivovanou Plzeňskou kartu.


Termíny pro vyzvedávání čipů nebo aktivaci Plzeňských karet pro školní rok 2021/2022:

30. 8. 2021: od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00
31. 8. 2021: od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00
 1. 9. 2021: od 15.00 do 17.00
 2. 9. 2021: od 15.00 do 17.00
 3. 9. 2021: od 15.00 do 17.00.

Místo vyzvednutí:
budova školní družiny
(místo upřesníme šipkami).

Poplatek za službu: jeden čip zdarma, další á 100 Kč, aktivace Plzeňské karty á 50 Kč. V ceně jsou zahrnuty poplatky související s aktivací a provozem systému BELLhop.
Žádáme všechny zákonné zástupce o dodržení těchto termínů z organizačních a hygienických důvodů. Pokud jste stále přihlášku do ŠD nepodali, přihlaste své dítě co nedříve. Zbývá ještě několik volných míst.
Prosíme o respektování všech aktuálních hygienických opatření při vyřizování výše uvedených záležitostí.
Děkujeme.