Čtvrťáci a vlastivěda

V rámci učiva jsme se ocitli ve 13. století za vlády Přemyslovců na našem území. Dozvěděli jsme se, že panovníci, jako například Přemysl Otakar II., rádi zakládali nová města. Pokusili jsme se navrhnout a zakreslit plánek středověkého města, jako bychom byli jedním z panovníků té doby.

IV. A

IV. B

IV. C