1. školní den

Dnešní den, 2. září 2019, byl zahájen nový školní rok 2019/2020. Noví žáci byli před školou přivítání paní ředitelkou Mgr. Zdeňkou Vrátníkovou a místostarostkou MO 2 Slovany, paní Mgr. Evou Trůkovou. Zvlášť slavnostní je dnešní den pro žáky 1. ročníků a také pro žáčky přípravných tříd, kteří poprvé letos zasednou do školních lavic. Věřme, že se děvčatům a chlapcům prvních a nultých ročníků bude ve škole líbit, budou do ní chodit rádi a na vyučování se vždy těšit. Na žáčky čekají hodné paní učitelky, pěkně vybavené třídy a noví kamarádi, se kterými se ve třídách setkají.