13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Pravěk v muzeu

Naše třída 6. B se vypravila do muzea, abychom zjistili podrobnosti o nejstarším období lidstva – o pravěku. 

Paní průvodkyně nám rozdala obrázky a my jsme se je snažili správně umístit na časovou přímku. Něco se nám podařilo a něco ne. Ale všichni jsme se snažili. Pak jsme si mohli vyzkoušet mletí na kamenném mlýnku. Byla to tedy opravdu těžká práce! Namleté obilí jsme si odnesli do školy a čeká nás pečení placek. Jen místo ohniště využijeme cvičnou školní kuchyňku.

V expozici jsme plnili úkoly podle pracovních listů, mohli se podívat zblízka na svislý tkalcovský stav, vidět pohřebiště, nádoby, šperky, zbraně, …bylo toho opravdu hodně. 

Po návratu do školy jsme si namalovali, co nás v muzeu zaujalo nejvíce. 

Design by SITMP