13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Pohádky

Nejen o Vánocích sledujeme pohádky. Se 6. A jsme si povídali o pohádkách skoro dva měsíce. Seznámili jsme se s druhy pohádek, jejich autory, charakteristiskými postavami, zkusili některé pohádky převyprávět, přesunout do moderní doby,... I v online prostředí jsme si zahráli pár soutěží, jak dobře pohádky známe - např. pohádkové postavy, Fimfárum nebo pohádky K. Čapka (klik) aj. Našim posledním příběhem byl text O Stromu. Mnozí bychom si z tohoto příběhu mohli vzít ponaučení. Text si můžete přečíst v příloze. My jsme zkoušeli předvídat postupně děj a v závěru vznikly tzv. "ŽIVOTABÁSNĚ" tohoto stromu, např.

Jsem krásný strom

Mým domovem je les
Rád se chlubím svojí krásou
Přeji si – potřebuji kamarády
Často se mi zdá o kvetení
Trápí mě hmyz
Těší mě spánek
Škodím ptáčkům

nebo

Jsem strom

Mým domovem je louka
Rád se chlubím svým listím
Přeji si – potřebuji, abych byl nejkrásnější strom na světě
Často se mi zdá, jak jsme šedý a bez listí
Trápí mě moje minulost
Těší mě, že mi ptáčci prominuly, co jsem udělal

 nebo

Jsem strom

Mým domovem je vrchol hory
Rád se chlubím krásou mých listů
Přeji si – potřebuji přátele
Často se mi zdá, že mě nikdo nemá rád
Trápí mě šedá kůra a unavené listy
Těší mě být dobrý přítel
Škodím nerad ptákům

V závěru jsme napsali stromu i vzkazy, jak by se měl chovat, jak se polepšit, poučit, co by se mu mohlo stát, ...  

A pokud máte pohádky rádi, můžete si zkusit i další hru:

 

A co o pohádkách víme?

 

 

Design by SITMP