13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Podzimní tvoření na Táborské

Naši druháci a třeťáci se tři měsíce intenzivně zajímali o podzim a jeho znaky. Rozebrali jsme podzim snad ze všech úhlů pohledu. Výstupem z výuky, která byla mezipředmětově propojena, a která žáky velmi bavila, jsou velmi povedené a zajímavé práce. Kromě záznamů v našich encyklopedických sešitech se lze pochlubit také výtvarnými pracemi našich žáků.

Nyní otevíráme téma zima. Snad bude děti bavit tak, jako je bavilo téma předchozí.

Design by SITMP