13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Počítačová grafika distančně

Mohlo by se zdát, že právě výuce informatiky, počítačové grafiky a podobných předmětů může distanční vzdělávání prospívat. Svým způsobem ano - hledáme možnosti, jak společně pracovat a zdokonalovat se - nejen žáci, ale i učitelé. Na druhou stranu narážíme na problémy s nedostupnými programy a aplikacemi - každý pracujeme na jiném zařízení, některé programy vyžadují registraci, platbu... Ale i tak se nám daří myslím hezké výtvory a o některé z nich se chceme podělit.
Na prvním sestřihu se můžete podívat, jak si žáci pohráli s vlastními fotografiemi (jsou zde jen práce těch, kteří souhlasili se zveřejněním - hezkých prací je daleko víc):

Na dalším sestřihu jsou portréty významných českých osobností upravené různými efekty a filtry - poznáte je všechny? 

  

Svým způsobem jsme se také pokusili zapojit do celosvětové Taneční výzvy Jerusalema challenge, která přišla z Jihoafrické republiky. Píseň se stala symbolem boje proti koronaviru a hitem v době pandemie. Tančí ji mnoho profesí a kultur. Za nás ale tančí postavičky, které si každý "naprogramoval" podle svého (pohyby, pozadí, postavení, změny v tanci, …).

Zde je několik z mnoha odkazů: Jerusalema 1, Jerusalema 2, Jerusalema 3, Jerusalema 4, Jerusalema 5

Jiným úkolem byl krátký komiks - opět jen na ukázku:

  

Design by SITMP