13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Opatření od 25. 2. 2021

Od čtvrtka 25. 2. 2021 od 0.00 hodin vstupuje v platnost mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se zakazuje pohyb dětí a dospělých bez ochrany nosu a úst. Touto ochranou je

  • respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu), který splňuje podmínky filtrační účinnosti alespoň 95 % (např. FFP2/KN 95)
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimální požadavky normy ČSN EN 14683+AC (chirurgické roušky)

Zakazuje se nošení látkových roušek, šátků. Výjimka je do neděle 28. 2. 2021 do 23.59 hodin.

Zákaz se vztahuje na

  • všechny vnitřní prostory staveb, tj. i ve škole
  • veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, tj. i při vycházce v rámci školy či školní družiny.

Žádám všechny osoby pohybující se v prostoru školy o součinnost při dodržování tohoto opatření.

Zd. Vrátníková

Design by SITMP