13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Ohlédnutí za školním rokem ve školních dílnách

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v 6. a 7. třídách ve výuce volitelného předmětu Technické praktikum a rozšířili jsme nabídku i pro 8. a 9. třídy.
Žáci, kteří si vybrali tento předmět, byli při práci v dílnách šikovní a pracovali se zájmem. Během výuky se naučili nebo zdokonalili opracovávat především dřevo, ale i jiný materiál. Vznikla řada pěkných a originálních výrobků. Šestáci a sedmáci např. vyrobili pro přípravnou třídu medaile, udělali si brousítka na tužky, z kartónu a špejlí vytvořili modely domečků, před Vánocemi si odnesli domů vlastnoručně vyrobený dřevěný svícen. Na jaře nezapomněli na své maminky a k svátku jim předali obrázek ze dřeva a kombinovaného materiálu. Osmáci a deváťáci dostávali již náročnější úkoly. Například si vyrobili „zkoušečku vodivých a nevodivých materiálů“, naučili se zapojovat elektrické obvody pomocí stavebnic. Nechyběla výroba vánoční dekorace, různých dřevěných krabiček a samozřejmě dárků pro naše budoucí prvňáky. S některými výrobky se žáci přihlásili do soutěže Řemeslo má zlaté dno.
Na konci školního roku obě skupiny dostaly náročnější úkol: vyrobit ze dřeva dle vlastní šablony rybičku i se stojánkem. Práce se podařila a vznikly moc pěkné výrobky.


Kromě rukodělných prací žáci pomáhali s podzimním a jarním úklidem na školní zahradě. V dílnách jsme též několikrát přivítali děti ze školní družiny, které si mohly naše výrobky vyzkoušet. Starší žáci jim rádi pomohli a vzali je ochotně do party mezi sebe.

Design by SITMP